Du måste aktivera javascript för att använda sidan!

Du skapar blanketten behändigt med hjälp av vårt online gränssnitt. Du kan bland annat:

 • Lägga till och redigera olika typer av fält
 • Göra din blankett personlig genom att lägga till bilder och ändra bakgrundsfärg
 • Välja när blanketten öppnas och stängs
 • Lösenordsskydda din blankett
 • Begränsa antal anmälningar och valmöjligheter för deltagarna
Skapa blanketten
Ta emot anmälningar
Lista anmälda

Du skapar blanketten behändigt med hjälp av vårt online gränssnitt. Du kan bland annat:

 • Lägga till och redigera olika typer av fält
 • Göra din blankett personlig genom att lägga till bilder och ändra bakgrundsfärg
 • Välja när blanketten öppnas och stängs
 • Lösenordsskydda din blankett
 • Begränsa antal anmälningar och valmöjligheter för deltagarna

Deltagarna i evenemanget fyller behändigt i din blankett på adressen http://valfri.blankett.fi som du själv väljer!

 • Visa en lista på alla anmälda, antingen på en skild sida eller under blanketten
 • Välj vilka fält du vill att skall vara synliga för allmänheten

Som administrator kan du i realtid följa med antalet anmälningar, och snabbt och enkelt skriva ut listor med anmälningsinformationen!

 • Visa anmälningsinformationen i en tabell
 • Filtrera och sortera anmälningarna
 • Välj vilka fält du vill skriva ut

Kontotyper


Det finns två olika kontotyper: GRATIS-konto och PREMIUM-konto. GRATIS-kontot lämpar sig för små föreningar, företag och privatpersoner som enbart ordnar ett evenemang i gången, och som inte väntar sig fler än 100 deltagare. PREMIUM-kontot har inga begränsningar på antalet blanketter eller deltagare.
GRATISPREMIUM
Skapa och redigera blanketter online
Kompletta listor över deltagare
Reklamfritt
Antal blanketter 1 Obegränsat
Antal anmälningar 100 Obegränsat
Årsavgift Gratis! 20,00 EUR
 
 
Registreringen är gratis, och du kan börja skapa dina blanketter genast!

Betalningsalternativ

Årsavgiften för PREMIUM-kontot betalas säkert online med nätbank via Checkouts betalningstjänst, eller med kreditkort via Paypal.

Läs mer om Checkout
Läs mer om Paypal